Planxiferro logo


INFORMACIÓ LEGAL

PLANXIFERRO, S.L. es una sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil de Girona.

Número d'indentificació fiscal: B55253272.
Domicilio social: Avda. Dels Països Catalans, 218, Poligono Industrial, 17457 - Riudellots De La Selva (Girona)
Número de teléfono: +34 972 87 73 02
Correu electrònic: planxiferro@planxiferro.es

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 2016 sobre la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades , així com en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, us informem que,

A PLANXIFERRO creiem i defensem que la vostra privacitat és molt important i que només vós podeu decidir quin ús es fa de la vostra informació. Per aquest motiu, ens hem adeqüat a la normativa europea de Protecció de Dades personals i posem a la vostra disposició tot el que necessiteu per comprendre-la i us demanem que ens digeu què podem -i què no podem- fer amb les vostres dades.

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 2016 sobre la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades , així com en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, us informem del següent:

Qui és el responsable de les vostres dades? PLANXIFERRO, S.L.
NIF: B55253272
Avda. Dels Països Catalans, 218, Poligono Industrial, 17457 - Riudellots De La Selva (Girona)
Número de teléfono: 972 87 73 02
Correu electrònic: planxiferro@planxiferro.es
Adreça de la página electrònica: www.planxiferro.es
Per a què farem servir les vostres dades? A PLANXIFERRO fem servir les vostres dades personals, sota el nostre interés legítim, per contactar amb vós u oferir-vos serveis que hàgeu sol·licitat.
A qui comunicarem les vostres dades? No facilitarem les vostres dades a entitats o empreses que donin serveis que no hàgeu sol·licitat.
D'on obtenim les vostres dades? Obtenim les vostres dades quan ens les faciliteu mitjançant el formulari de contacte.
Quines dades tractem? Les dades de contacte que ens remeteu en els formularis de contacte.
Com podem contactar amb vós? Ens podrem posar en contacte amb vós mitjançant el correu electrònic, per telèfon o adreça postal (segons els mitjans que ens hàgeu facilitat i que considerem necessaris per cumplir amb les finalitats anteriors)
Quins són els vostres drets i com podeu exercitar-los? Podreu accedir, rectificar, suprimir i oposar-vos a determinats tractaments, així com exercir el vostre dret a la limitació del tractament, a la portabilitat i a no ser objecte d'una decisió individual basada únicament en un tractament automatitzat.
De la mateixa manera, podreu retirar el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals en qualsevol momento. Per descomptat, podreu oposar-vos en qualsevol moment a rebre publicitat dels nostres serveis.
Durant quant de temps conservarem les vostres dades? PLANXIFERRO conservarà la vostra información el temps necessari per poder comunicar-nos amb vós i esborrant-les un cop hagin prescrit les possibles accions judicials i extrajudicials que poguessin generarse.


PLANXIFERRO cumpleix amb les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 2016 sobre la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades , així com la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la resta de normativa vigent en cada momento, i vetlla per garantitzar el correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, a cada formulari que demani dades personals, en els serveis que l'usuari pugui demanar a planxiferro@planxiferro.es, s'informarà a l'usuari, segons el que disposa l'articles 15.1 del RGPD, el segënt:

  1. les finalitats del tractament;
  2. les categories de dades personals que es tractin;
  3. els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o han de ser comunicats les dades personals, en particular destinataris a tercer països o organitzacions internacionals;
  4. el termini de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;
  5. l'existència del dret a sol·licitar, del responsable, la rectificació o supressió de les dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l'interessat, o a oposar-se a aquest tractament;
  6. el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control;
  7. quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  8. l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils a la qual es refereix l'article 22.1 i 4 del RGPD, i, almenys en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d'aquest tractament per a l'interessat.

PLANXIFERRO informa que cumpleix amb a la llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Serveis contractats:

PLANXIFERRO té contractat els següents proveïdors de serveis, els quals compleixen les normatives d'aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

Si desitjeu llegir més informació sobre l'Privacy Shield Framework signat entre la UE i EUA podeu fer-ho a: https://www.privacyshield.gov/welcome